Forbrukslån

Forbrukslån er lån uten sikkerhet som gjør det slik at vi kan ta opp lån uten at vi må legge inn penger, hus eller annet for at banken skal gi oss pengene. Denne forenklingen av lån har gjort forbrukslån veldig spennende og nødvendig for at folk skal kunne gjøre det de har lyst til. Vi gjør det vi har lyst til takket være forbrukslån. Forbrukslån er så populært at veksten i utlån har steget mer enn Finanstilsynet liker. Finanstilsynet har derfor foreslått nye retningslinjer for utlån av forbrukslån.

Rentetak

Et annet forslag for å begrense folks kostnad med billig forbrukslån er å redusere renten. Det vil si at staten kommer inn og legger et maksimums rentetak på forbrukslånet med en viss effektiv rente. Det er vanskelig å si hvor mye et slikt tak bør være, men noen har sagt at et sted mellom 10 og 15% er riktig sted å legge dette taket. Frankrike er et eksempel på et land som har lagt 13% effektiv rente. Ileggelse av rentetak på forbrukslån vil nok ikke ha så mye å si. Setter man et tak på 40% vil det nok ikke ha noe som helst å si. Legges taket på 30% vil du nok se at et par kredittkort senker grensen sitt litt. Det er så mye penger i kredittkort at det ikke spiller så stor rolle om de kan ta 30 eller 40%. Penger tjener de uansett.

Banker som kun driver med forbrukslån kan fortsatt tjene gode penger med en rente på 10%. Vi snakker om banker som låner penger til 2% og låner ut til 10%. Har de en egenkapital på 300 millioner og låner ut 1 milliard til 10%, så får de 100 millioner i renter per år. Det er fin avkastning på egenkapitalen.